Forum Dolnośląskie

25.11.2018 r.

Zapraszamy do Wrocławia na

III Dolnośląskie Forum Audytu.

Temat wiodący w ramach cyklu ” Metodyka”

 na temat:  „Organizacja zarządzania ryzykiem działalności”

Termin: 29.11.2018 r. o godzinie 17:00

Miejsce:  Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 43-59

_______________________________________________________

23.11.2017

Odbyło się II Dolnośląskie Forum Audytu. 

Program Forum tutaj

Współorganizatorzy:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji
  • Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
  • Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

Powitanie

 Wykład

Prelekcja

 Prezentacja

Dziękujemy za udział.

______________________________________________________________________________________________