Forum Lubelskie

27.10.2017 r.

Odbyło się  kolejne Forum czyli:  I Lubelskie Forum Audytu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Program Forum tutaj

Współorganizatorami spotkania byli:

1) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
3) Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji,
4) Techne Sp. z o.o.

Była burzliwa dyskusja na temat roli szkoły wyższej w zapobieganiu oszustwom oraz roli CAKW we wspieraniu rozwoju osobistego audytorów.

__________________________________________________