Kontakt

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli

Wewnętrznej


Prezes Zarządu:  Leszek Adamski

Członkowie Zarządu: Dorota Galimska, Katarzyna Hady-Głowiak

Kontakt: zarzad@cakw.pl

_____________________________________________________


Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Alicja Hoc-Rolińska

Członkowie: Marcin Paprocki, Urszula Szychowska.

Kontakt: komisjarewizyjna@cakw.pl

___________________________________________________________

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Ul. Sienna 93 lok. 35

00-815 Warszawa

NIP: 527-268-58-88

___________________________________________________________


Wsparcie biurowe: tel. +48 22 654 10 44,  sekretariat@cakw.pl oraz biuro@cakw.pl

____________________________________________________


FORMULARZ KONTAKTOWY: