CAKW

Start

16.03.2018 r.

Pierwsza relacja z III Podkarpackiego Forum Audytu – tutaj

Gratulacje dla Pana Stanisława Hady-Głowiaka.

Dziękujemy gospodarzom spotkania

________________________________________________

04.03.2018 r.

Zapraszamy na:

III Podkarpackie Forum Audytu

organizowane przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

we współpracy z CAKW i PIKW.

 Miejsce spotkania: Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, sala D1-C5 (aula)

Termin: 16 marca 2018 roku, godz. 9:00-14:30.

Udział w forum jest odpłatny i wynosi:

dla członków CAKW, którzy opłacili składki –  50,00 złotych,

a dla innych osób:

 • zgłoszenie udziału do 5 marca 2018 r.: 120 zł

 • zgłoszenie udziału po 5 marca 2018 r.:150 zł

Za udział w spotkaniu można uzyskać 6 punktów CPE (NASBA), w tym:

1 punkt z etyki i 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

prowadzonej przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Kartę zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres mailto: nklos@ur.edu.pl

Kontakt do Organizatorów i Partnerów Forum:

Natalia Kłos – 17 8721717, e-mail: nklos@ur.edu.pl

Karta zgłoszeniowa – tutaj

Program Forum – tutaj

________________________________________________

03.03.2018 r.

Odbyło się II Podbeskidzkie Forum Audytu organizowane wspólnie z:

       Akademią Techniczno – Humanistyczną

         Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

przy współpracy z:

 • Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji,

 • Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej,

 • Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Temat wiodący: „Przygotowanie reakcji na ryzyko w zarządzaniu uczelnią”.

Program Forum tutaj  oraz na stronie www.pikw.pl

Fotorelacje – tutaj

________________________________________________

02.02. 2018 r.

Odbyło się II Małopolskie Forum Audytu z cyklu „metoda”

w gościnnych progach Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza (program tutaj)

Ciekawe relacje –  tutaj

____________________________________________________

 


_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo – Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW). 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach naszego stowarzyszenia, które organizujemy w formie Forum Audytu we współpracy ze szkołami wyższymi, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.,  Stowarzyszeniem ACFE Polska.

______________________________________________________________________


W dniu 24.04.2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono Uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 r.

 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

 3. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 r.

 4. w sprawie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, form działalności i budżetu na 2017 r.

 5. w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia

 6. w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia

 7. w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej.

Kierunki rozwoju Stowarzyszenia do pobrania tutaj – U4 kierunki rozwoju CAKW

Wyniki Uchwał nr 6 i 7 przedstawiamy w zakładce KONTAKT


Zarząd stowarzyszenia zwołał zwyczajne zgromadzenie członków

 24 kwietnia 2017 o godzenie 16:45 w Warszawie,

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 66.