CAKW

Start

06.12.2018 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w

III Pomorskim Forum Audytu

Temat wiodący w ramach cyklu „Metoda” –  „Dola i niedola sygnalisty w organizacji”

Termin: 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00.

Miejsce: w Auli górnej Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 5.

Program spotkania -> tutaj

________________________________________________________________

03.12.2018 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w

V Praskim Forum Audytu

Temat wiodący w ramach cyklu „Metodyka” – Analiza oszustw.

Termin: 06.12.2018 r. o godzinie 17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie ul. Kawęczyńska 36

Program spotkania -> tutaj

________________________________________________________________

25.11.2018 r.

Zapraszamy do Wrocławia na

III Dolnośląskie Forum Audytu.

Temat wiodący w ramach cyklu ” Metodyka”

 na temat:  „Organizacja zarządzania ryzykiem działalności”

Termin: 29.11.2018 r. o godzinie 17:00

Miejsce:  Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 43-59

Program spotkania -> tutaj

________________________________________________________________

26.10.2018 r.

Zapraszamy do Łodzi na

II Łódzkie Forum Audytu.

Temat wiodący w ramach cyklu „Bezpieczeństwo informacji” to:

„Ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji”.

Termin: 30.11.2018 r. o godzinie 17:00

Miejsce:  Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi 

ul. Rewolucji 1905 Roku 52, budynek G, sala H008.

Program spotkania -> tutaj

UWAGA: zmianie mogą ulec nazwiska prelegentów.

________________________________________________________________

26.10.2018 r.

Zapraszamy serdecznie na”

II Częstochowskie Forum Audytu.

Temat wiodący w ramach cyklu „Bezpieczeństwo informacji” to:

„Ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji”.

Termin: 16.11.2018 r. o godzinie 17:00

Miejsce: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im Jana Długosza

42-200 Częstochowaul. Armii Krajowej 13/15, sala AB-1023.

Program spotkania -> tutaj

_______________________________________________________

9.10.2018 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w

IV Praskim Forum Audytu

 Program i warunki uczestnictwa ->tutaj

______________________________________________

9.10.2018 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w

II Śląskim Forum Audytu

 Program i warunki uczestnictwa ->tutaj

______________________________________________

21.09.2018 r.

W wyniku wyborów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24.04.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu:  Leszek Adamski

Członkowie Zarządu:

Katarzyna Piskrzyńska, Zbigniew Gawlik Antoni Sekuła

Kontakt: zarzad@cakw.pl

Powyższe potwierdzone jest wpisem do KRS  – tutaj

______________________________________________

20.08.2018 r.

To już niedługo. Zapraszamy na doroczny Kongres.

Szczegóły na stronie PIKW.PL oraz tutaj

______________________________________________

24.06.2018 r.

13 czerwca 2018 roku odbyło się

I Łódzkie Forum Audytu

Fotorelacja – tutaj

______________________________________________

17.06.2018 r.

VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej Warszawa, 2018

Tak było…

Źródło: PIKW.pl

więcej tutaj

________________________________________________________________________

 9.06.2018 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w

I Łódzkim Forum Audytu

organizowanym wspólnie z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi oraz Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Temat wiodący: „Identyfikacja oszustw i nadużyć – systemy antyfraudowe”

Termin: 13 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 17:00

Miejsce spotkania: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,

ul. Rewolucji 1905 Roku 52 w auli H116

 Wstęp wolny.
Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego KształceniaKrajowej Listy Programu Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub 2 punkty CPE (NASBA), w tym 1 etyka.

Prosimy o zgłoszenie udziału na adres:  sekretariat@cakw.pl.

W programie:

17:00    Wprowadzenie – Leszek Adamski – Prezes Zarządu CAKW

17:10    Rola szkoły wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji – dr Leszek Czarnota -AHE

17:30    Rola szkoły wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji –  Anna Ścieżko Habin sp.j.

18:00    Znaczenie kontroli w wykrywaniu oszustw – studium przypadku – Ireneusz Jabłoński członek zarządu PIKW

18:30    Kontrola jako projekt – Robert Toruj, Techne Sp. z o.o.

19: 00    CAKW organizatorem wsparcia rozwoju osobistego audytorów wewnętrznych – Leszek Adamski Prezes Zarządu CAKW

Współpracują z nami:

Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji
Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

 

 

_______________________________________________________________________________

25.04.2018 r.

Odbyło się Walne Zgromadzenie CAKW.

______________________________________________________________

05.04.2018 r.

Dotyczy: Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia członków Szanowni Państwo,

Zarząd CAKW podjął uchwałę 3/18 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków na 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82F, 03-301 Warszawa w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 8 Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej z następującym porządkiem obrad:
1) wybór przewodniczącego,
2) rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2017,
3) rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2017,
4) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017,
b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2017,
c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
5) rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2018-2020 i planu działalności w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2018 roku,
6) w związku z zakończeniem kadencji wybór zarządu, a w tym podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby członków zarządu,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) wyboru zarządu,
7) rozpatrzenie celowości wprowadzenia dodatkowej zadaniowej składki członkowskie aby pozyskać środki finansowe od sympatyków na pokrycie kosztów organizacji forum audytu,
8) dyskusja w sprawie celowości podjęcia działalności gospodarczej.

____________________________________________________

!!!UWAGA!!!

05.04.2018 r.
Dotyczy: składki członkowskie za rok 2018
Zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) wyznaczył na 15 kwietnia 2018 roku termin opłacenia składki członkowskiej za 2018 rok. Wysokość składki ustalono w 2012 roku wynosi 75,00 zł rocznie i należy ją wpłacić na rachunek Stowarzyszenia:

49 1750 0012 0000 0000 3441 9477

____________________________________________________

27.03.2018 r.

!!!UWAGA!!!

Już po raz ósmy Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej organizuje Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej.

W tym roku partnerem Instytutu jest:

Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,

która zaprasza uczestników wydarzenia do swojego gmachu

w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82F.

Konferencja to nie tylko okazja do podsumowań i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce oraz wymiany doświadczeń z roku na rok coraz bogatszych, ale i sposobność do zwrócenia uwagi na nowe wyzwania, stawiane chociażby przez unijną reformę przepisów o ochronie danych osobowych czy planowane regulacje dotyczące funkcjonowania sygnalistów w polskim porządku prawnym.

Dobrze funkcjonujący system KZ to recepta na efektywne osiąganie celów, na budowanie zaufania u interesariuszy organizacji publicznych, stąd rosnące zainteresowanie nie tylko wśród osób zaangażowanych w skuteczne i sprawne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej. Świadomi, że przenikanie się doświadczeń pozwala na jeszcze lepszy rozwój, zaprosiliśmy ekspertów szeregu dziedzin – zarządzania ryzykiem, audytu, ochrony danych osobowych, compliance, wykrywania nadużyć i korupcji – z doświadczeniem zarówno w sektorze publicznym jak i przedsiębiorstw.

Wśród poruszanych tematów znajdą się:

 1. RODO – wdrożenie nowych przepisów.

 2. Ustawa o jawności życia publicznego.

 3. Systemy Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

 4. Zamówienia publiczne – nowe regulacje – elektronizacja zamówień.

 5. Kontrola biznesowa – należyta staranność podatnika – zgodnie z Dyrektywą UE nr45/2010

Udział w Konferencji to zdobywanie wiedzy, wymiana doświadczeń, poszerzanie kompetencji, a akredytacja PIKW i NASBA umożliwia uczestnikom uzyskanie 12 PUK/CPE w programach ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszenia znajdują się na stronie www.pikw.pl

!!!ZAPRASZAMY!!!

________________________________________________

16.03.2018 r.

Pierwsza relacja z III Podkarpackiego Forum Audytu – tutaj

Gratulacje dla Pana Stanisława Hady-Głowiaka.

Dziękujemy gospodarzom spotkania

________________________________________________

04.03.2018 r.

Zapraszamy na:

III Podkarpackie Forum Audytu

organizowane przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

we współpracy z CAKW i PIKW.

 Miejsce spotkania: Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, sala D1-C5 (aula)

Termin: 16 marca 2018 roku, godz. 9:00-14:30.

Udział w forum jest odpłatny i wynosi:

dla członków CAKW, którzy opłacili składki –  50,00 złotych,

a dla innych osób:

 • zgłoszenie udziału do 5 marca 2018 r.: 120 zł

 • zgłoszenie udziału po 5 marca 2018 r.:150 zł

Za udział w spotkaniu można uzyskać 6 punktów CPE (NASBA), w tym:

1 punkt z etyki i 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

prowadzonej przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Kartę zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres mailto: nklos@ur.edu.pl

Kontakt do Organizatorów i Partnerów Forum:

Natalia Kłos – 17 8721717, e-mail: nklos@ur.edu.pl

Karta zgłoszeniowa – tutaj

Program Forum – tutaj

________________________________________________

03.03.2018 r.

Odbyło się II Podbeskidzkie Forum Audytu organizowane wspólnie z:

       Akademią Techniczno – Humanistyczną

         Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

przy współpracy z:

 • Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji,

 • Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej,

 • Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Temat wiodący: „Przygotowanie reakcji na ryzyko w zarządzaniu uczelnią”.

Program Forum tutaj  oraz na stronie www.pikw.pl

Fotorelacje – tutaj

________________________________________________

02.02. 2018 r.

Odbyło się II Małopolskie Forum Audytu z cyklu „metoda”

w gościnnych progach Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza (program tutaj)

Ciekawe relacje –  tutaj

____________________________________________________

 


_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo – Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW). 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach naszego stowarzyszenia, które organizujemy w formie Forum Audytu we współpracy ze szkołami wyższymi, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.,  Stowarzyszeniem ACFE Polska.

______________________________________________________________________


W dniu 24.04.2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono Uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 r.

 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

 3. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 r.

 4. w sprawie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, form działalności i budżetu na 2017 r.

 5. w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia

 6. w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia

 7. w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej.

Kierunki rozwoju Stowarzyszenia do pobrania tutaj – U4 kierunki rozwoju CAKW

Wyniki Uchwał nr 6 i 7 przedstawiamy w zakładce KONTAKT


Zarząd stowarzyszenia zwołał zwyczajne zgromadzenie członków

 24 kwietnia 2017 o godzenie 16:45 w Warszawie,

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 66.